Übersetzung von “alimentary canal” — Englisch–Spanisch Wörterbuch

alimentary canal

noun uk /æl.ɪˌmen.tər.i kəˈnæl/ us /æl.əˌmen.t̬ər.i kəˈnæl/

the parts of the body that food goes through as it is eaten and digested

tubo digestivo

(Übersetzung von “alimentary canal” aus dem Cambridge Englisch–Spanisch Wörterbuch © Cambridge University Press)