Übersetzung von “Angolan” — Englisch–Spanisch Wörterbuch

Angolan

adjective uk /æŋˈɡəʊ.lən/ us /æŋˈɡoʊ.lən/

belonging to or relating to Angola or its people

angoleño
noun uk /æŋˈɡəʊ.lən/ us /æŋˈɡoʊ.lən/

a person from Angola

angoleño, -a

(Übersetzung von “Angolan” aus dem Cambridge Englisch–Spanisch Wörterbuch © Cambridge University Press)