Übersetzung von “Antigua and Barbuda” — Englisch–Spanisch Wörterbuch

Antigua and Barbuda

noun uk /ænˌtiː.ɡə ənd bɑːˈbjuː.də/ us /ænˌtɪɡ.wə ənd bɑːrˈbuː.də/

a country formed by three islands in the Caribbean

Antigua y Barbuda

(Übersetzung von “Antigua and Barbuda” aus dem Cambridge Englisch–Spanisch Wörterbuch © Cambridge University Press)