Übersetzung von “antiproton” — Englisch–Spanisch Wörterbuch

antiproton

noun /ˈæn.tiˌprəʊ.tɒn/ /ˈæn.t̬iˌproʊ.t̬ɑːn/

the antiparticle of a proton

antiprotón

(Übersetzung von “antiproton” aus dem Cambridge Englisch–Spanisch Wörterbuch © Cambridge University Press)