Übersetzung von “bacteriology” — Englisch–Spanisch Wörterbuch

bacteriology

noun [ no plural ] uk /bækˌtɪə.riˈɒl.ə.dʒi/ us /bækˌtɪr.iˈɑː.lə.dʒi/

the scientific study of bacteria, especially those that cause disease

bacteriología
bacteriological adjective uk /bækˌtɪə.ri.əˈlɒdʒ.ɪ.kəl/ us /bækˌtɪr.i.əˈlɑː.dʒɪ.kəl/
bacteriologist noun uk /bækˌtɪə.riˈɒl.ə.dʒɪst/ us /bækˌtɪr.iˈɑː.lə.dʒɪst/

(Übersetzung von “bacteriology” aus dem Cambridge Englisch–Spanisch Wörterbuch © Cambridge University Press)