Die Übersetzung von "bass" - Englisch-Spanisch-Wörterbuch

bass

noun /bӕs/ (plural bass, rare basses)

a type of fish of the perch family

róbalo, lubina
grilled sea bass.

(Die Übersetzung von "bass" von PASSWORT Englisch-Spanisch-Wörterbuch © 2014 K Dictionaries Ltd)