Übersetzung von “because of” — Englisch–Spanisch Wörterbuch

because of

preposition uk /bɪˈkɒz əv/ us /bɪˈkɔz əv, bɪˈkʌz əv/

B1 as a result of someone or something

a causa de
She is coughing because of her sore throat.
I’m only here because of you.

(Übersetzung von “because of” aus dem Cambridge Englisch–Spanisch Wörterbuch © Cambridge University Press)