Übersetzung von “biological” — Englisch–Spanisch Wörterbuch

biological

adjective uk /ˌbaɪ·əˈlɒdʒ·ɪ·kəl/ us /ˌbɑɪ·əˈlɑ·dʒɪ·kəl/

connected with the natural processes of living things, such as plants and animals

biológico
the biological sciences

(Übersetzung von “biological” aus dem Cambridge Englisch–Spanisch Wörterbuch © Cambridge University Press)