Übersetzung von “consumption” — Englisch–Spanisch Wörterbuch

consumption

noun [ no plural ] uk /kənˈsʌmp·ʃən/ us /kənˈsʌmp·ʃən/

the amount of something that someone uses, eats, or drinks

consumo
China’s total energy consumption

(Übersetzung von “consumption” aus dem Cambridge Englisch–Spanisch Wörterbuch © Cambridge University Press)