Übersetzung von “engineering” — Englisch–Spanisch Wörterbuch

engineering

noun [ no plural ] uk /ˌen·dʒɪˈnɪə·rɪŋ/ us /ˌen·dʒəˈnɪər·ɪŋ/

B1 the work of an engineer, or the study of this work

ingeniería

(Übersetzung von “engineering” aus dem Cambridge Englisch–Spanisch Wörterbuch © Cambridge University Press)