Die Übersetzung von "fisherman" - Englisch-Spanisch-Wörterbuch

fisherman

noun uk /ˈfɪʃ·ə·mən/ us /ˈfɪʃ·ər·mən/ plural fishermen /ˈfɪʃ·ə·mən/ /ˈfɪʃ·ər·mən/

a man who catches fish as a job or as a hobby

pescador, -ora

(Die Übersetzung von "fisherman" von Cambridge Englisch-Spanisch-Wörterbuch © Cambridge University Press)