Übersetzung von “fishmonger” — Englisch–Spanisch Wörterbuch

fishmonger

noun uk /ˈfɪʃˌmʌŋ·ɡər/ /ˈfɪʃˌmʌŋ·ɡər/ mainly UK

someone who sells fish, especially from a shop

pescadero, -a

(Übersetzung von “fishmonger” aus dem Cambridge Englisch–Spanisch Wörterbuch © Cambridge University Press)