Übersetzung von “good morning” — Englisch–Spanisch Wörterbuch

good morning

exclamation uk /ˌɡʊd ˈmɔː·nɪŋ/ us /ˌɡʊd ˈmɔr·nɪŋ/

A1 something you say to someone when you meet them in the morning

buenos días

(Übersetzung von “good morning” aus dem Cambridge Englisch–Spanisch Wörterbuch © Cambridge University Press)