Die Übersetzung von "luxurious" - Englisch-Spanisch-Wörterbuch

luxurious

adjective uk /lʌɡˈʒʊə·ri·əs/ us /ləkˈʃʊr·i·əs, ləɡˈʒʊr·i·əs/

very comfortable and expensive

de lujo
a luxurious hotel
luxuriously adverb /lʌɡˈʒʊə·ri·əs·li/ /ləkˈʃʊr·i·əs·li, ləɡˈʒʊr·i·əs·li/

lujosamente

(Die Übersetzung von "luxurious" von Cambridge Englisch-Spanisch-Wörterbuch © Cambridge University Press)