Die Übersetzung von "metallurgy" - Englisch-Spanisch-Wörterbuch

metallurgy

noun /(British ) məˈtælədʒi; (American) ˈmetələːrdʒiː/

the scientific study of metals and their uses.

metalurgia
metallurgical /ˌmetəˈləːdʒikəl/ adjective

metalúrgico
metallurgical studies.
metallurgist /ˈmetəˌləːdʒist/ noun

metalúrgico

(Die Übersetzung von "metallurgy" von PASSWORT Englisch-Spanisch-Wörterbuch © 2014 K Dictionaries Ltd)