Übersetzung von “motorcycle” — Englisch–Spanisch Wörterbuch

motorcycle

noun uk /ˈməʊ·təˌsaɪ·kl/ us /ˈmoʊ·t̬ərˌsɑɪ·kəl/ also motorbike /ˈməʊ·tə·baɪk/ us /ˈmoʊ·t̬ərˌbɑɪk/

A2 a vehicle with two wheels and an engine

motocicleta

(Übersetzung von “motorcycle” aus dem Cambridge Englisch–Spanisch Wörterbuch © Cambridge University Press)