Übersetzung von “nationalistic” — Englisch–Spanisch Wörterbuch

nationalistic

adjective uk /ˌnæʃ.ən.əlˈɪs.tɪk/ us /ˌnæʃ.nəˈlɪs-/ us mainly disapproving

being too proud of your own country

nacionalista
a nationalistic viewpoint

(Übersetzung von “nationalistic” aus dem Cambridge Englisch–Spanisch Wörterbuch © Cambridge University Press)