Die Übersetzung von "navigator" - Englisch-Spanisch-Wörterbuch

navigator

noun uk /ˈnæv·ɪˌɡeɪ·tər/ us /ˈnæv·ɪˌɡeɪ·t̬ər/

a person who navigates

navegante

(Die Übersetzung von "navigator" von Cambridge Englisch-Spanisch-Wörterbuch © Cambridge University Press)