Übersetzung von “North Korea” — Englisch–Spanisch Wörterbuch

North Korea

noun uk /ˌnɔːθ kəˈriː.ə/ us /ˌnɔːrθ kəˈriː.ə/

a country in East Asia

Corea del Norte

(Übersetzung von “North Korea” aus dem Cambridge Englisch–Spanisch Wörterbuch © Cambridge University Press)