Übersetzung von “operating theatre” — Englisch–Spanisch Wörterbuch

operating theatre

noun uk /ˈɒp·ər·eɪ·tɪŋ ˌθɪə·tər/ /ˈɑp·əˌreɪ·t̬ɪŋ ˌθi·ə·t̬ər/ UK US operating room uk /ˈɒp·ər·eɪ·tɪŋ ˌruːm/ us /ˈɑp·əˌreɪ·t̬ɪŋ ˌrum/

a room in a hospital where doctors do operations

quirófano

(Übersetzung von “operating theatre” aus dem Cambridge Englisch–Spanisch Wörterbuch © Cambridge University Press)