Die Übersetzung von "prong" - Englisch-Spanisch-Wörterbuch

prong

noun /proŋ/

a spike of a fork.

punta, diente
pronged adjective

de … puntas/dientes
a pronged instrument
a two- pronged fork.

(Die Übersetzung von "prong" von PASSWORT Englisch-Spanisch-Wörterbuch © 2014 K Dictionaries Ltd)