Die Übersetzung von "somebody" - Englisch-Spanisch-Wörterbuch

somebody

pronoun uk /ˈsʌm·bə·di/ us /ˈsʌmˌbɑ·di, ˈsʌm·bʌd·i/

A2 another word for someone

alguien

(Die Übersetzung von "somebody" von Cambridge Englisch-Spanisch-Wörterbuch © Cambridge University Press)