Übersetzung von “termination” — Englisch–Spanisch Wörterbuch

termination

noun uk /ˌtɜː·mɪˈneɪ·ʃən/ us /ˌtɜr·məˈneɪ·ʃən/

the act of ending something, or the end of something

terminación

(Übersetzung von “termination” aus dem Cambridge Englisch–Spanisch Wörterbuch © Cambridge University Press)