Übersetzung von “the Dominican Republic” — Englisch–Spanisch Wörterbuch

the Dominican Republic

noun uk /dəˈmɪnɪkən rɪˌpʌb.lɪk/ us

a country in the Caribbean

la República Dominicana

(Übersetzung von “the Dominican Republic” aus dem Cambridge Englisch–Spanisch Wörterbuch © Cambridge University Press)