Übersetzung von “the Holy Spirit” — Englisch–Spanisch Wörterbuch

the Holy Spirit

noun [ no plural ] /ˌhəʊ·li ˈspɪr·ɪt/ /ˌhoʊ·li ˈspɪr·ɪt/ also the Holy Ghost /ˌhəʊ·li ˈɡəʊst/ /ˌhoʊ·li ˈɡoʊst/

in the Christian Church, God in the form of a spirit

el Espíritu Santo

(Übersetzung von “the Holy Spirit” aus dem Cambridge Englisch–Spanisch Wörterbuch © Cambridge University Press)