Die Übersetzung von "amplify" - Englisch-Türkisch Wörterbuch

amplify

verb [ T ] uk us /ˈæmplɪfaɪ/
SOUND

to make a sound louder using electronic equipment

ses gücünü, şiddetini, seviyesini artırmak
OPINION formal

to make a feeling or opinion stronger or clearer

bir his veya düşünceyi daha güçlü veya açık hale getirmek, belirginleştirmek
amplification uk us /ˌæmplɪfɪˈkeɪʃən/ noun [ U ]

yükselme

(Die Übersetzung von "amplify" von Cambridge Learner's Dictionary English–Turkish © Cambridge University Press)