Die Übersetzung von "Freecycle" - Englisch-Türkisch Wörterbuch

Freecycle

verb [ I, T ] uk us /ˈfriːsaɪkl/ trademark

to use a local Freecycle email group to give away things that you do not want now

fazla şeyleri vermek için bölgesel serbest dolaşım e-posta grubunu kullanmak
freecycler noun [ C ]

İhtiyacınız olmayan şeyleri verebileceğiniz kişilere ulaştığınız bir internet gurubu

(Die Übersetzung von "Freecycle" von Cambridge Learner's Dictionary English–Turkish © Cambridge University Press)