Übersetzung von “mood” — Englisch-Türkisch Wörterbuch

mood

noun uk /muːd/ us
FEELING [ C, U ]

B1 the way someone feels at a particular time

ruh hâli, ruhsal durum, mizaç
to be in a good/bad mood
The public mood changed dramatically after the bombing.
be in a mood

to not be friendly to other people because you are feeling angry

heyheyleri üstünde olmak; aksiliği üzerinde olmak; (deyim) burnundan kıl aldırmamak; öfkeli sabırsız ve kızgın olmak
be in the mood for sth/to do sth

to want to do or have something

bir şeyi yapma/el etme isteğinde olmak
I'm not really in the mood for shopping at the moment.
be in no mood for sth/to do sth

to not want to do something with someone else, often because you are angry with them

bir şeye/bir şeyi yapmaya istekli olmamak/istememek; kızgın olduğu için yapmaya yanaşmamak
GRAMMAR [ C ]

in grammar, one of the different ways a sentence is being used, for example to give an order, express a fact, etc

dilbilgisinde cümlelerin emir vermek/bir gerçeği belirtmek vb. gibi durumlarda farklı kullanımlarından biri; cümlenin anlam bağlamı

(Übersetzung von “mood” aus dem Cambridge Lernerwörterbuch Englisch–Türkisch © Cambridge University Press)