Die Übersetzung von "multicultural" - Englisch-Türkisch Wörterbuch

multicultural

adjective uk us /ˌmʌltiˈkʌltʃərəl/

including people of different races and religions

çok kültürlü; değişik din ve ırkları bünyesinde barındıran
a multiculltural society

(Die Übersetzung von "multicultural" von Cambridge Learner's Dictionary English–Turkish © Cambridge University Press)