Die Übersetzung von "replicate" - Englisch-Türkisch Wörterbuch

replicate

verb [ T ] uk us /ˈreplɪkeɪt/ formal

to make or do something again in exactly the same way

aynısını yapmak, kopyasını çıkarmak; tıpkısını üretmek
replication uk us /ˌreplɪˈkeɪʃən/ noun [ C, U ]

tekrar

(Die Übersetzung von "replicate" von Cambridge Learner's Dictionary English–Turkish © Cambridge University Press)