Die Übersetzung von "skate" - Englisch-Türkisch Wörterbuch

skate

verb [ I ] uk us /skeɪt/

B1 to move using skates

paten yapmak, patenle kaymak
skater noun [ C ]

paten yapan kişi
skating noun [ U ]

A2

paten (spor)

(Die Übersetzung von "skate verb" von Cambridge Learner's Dictionary English–Turkish © Cambridge University Press)