Bedeutung von "spokeswoman" Essential English Dictionary

spokeswoman

noun uk /ˈspəʊksˌwʊmən/ (plural spokeswomen)

a woman who is chosen to speak officially for a group or organization

(Definition von "spokeswoman" von Cambridge Essential Dictionary © Cambridge University Press)