Die Übersetzung von "lamentar" - Spanisch-Englisch-Wörterbuch

lamentar

deplore

lament

regret

be/feel sorry for
lamentarse

complain

grouch

grouse

moan

(Die Übersetzung von "lamentar" von PASSWORT Englisch-Spanisch-Wörterbuch © 2014 K Dictionaries Ltd)