Translation of "tedious" - English-Arabic dictionary

tedious

adjective uk /ˈtiː·di·əs/ us /ˈti·di·əs/

boring

مُمِلّ
a tedious job
tediously adverb /ˈtiː·di·əs·li/ /ˈti·di·əs·li/

بِشكل مُمِلّ
tediousness noun [ no plural ] /ˈtiː·di·əs·nəs/ /ˈti·di·əs·nəs/

مَلَل

(Translation of “tedious” from the Cambridge English-Arabic Dictionary © Cambridge University Press)