Translation of "tedious" - English-Italian dictionary

tedious

adjective uk /ˈtiː·di·əs/ us /ˈti·di·əs/

boring

tedioso, noioso
a tedious job un lavoro noioso
tediously adverb /ˈtiː·di·əs·li/ /ˈti·di·əs·li/

tediosamente
tediousness noun [ no plural ] /ˈtiː·di·əs·nəs/ /ˈti·di·əs·nəs/

tedio

(Translation of “tedious” from the Cambridge English–Italian Dictionary © Cambridge University Press)