Translation of "exclusive" - English-Polish dictionary

exclusive

noun [ C ] uk us /ɪksˈkluːsɪv/

a news story that appears in only one newspaper or on one television programme

(= artykuł lub program, na który gazeta lub stacja ma wyłączność)

(Translation of “exclusive noun” from the Cambridge English–Polish Dictionary © Cambridge University Press)