Translation of "Kenyan" - English-Spanish dictionary

Kenyan

adjective uk /ˈken.jən/ us /ˈken.jən/

belonging to or relating to Kenya or its people

keniano
noun uk /ˈken.jən/ us /ˈken.jən/

a person from Kenya

keniano, -a

(Translation of “Kenyan” from the Cambridge English-Spanish Dictionary © Cambridge University Press)