Translation of "parakeet" - English-Spanish dictionary

parakeet

noun uk /ˌpær.əˈkiːt/ us /ˈper.ə.kiːt/ /ˈpær.ə.kiːt/ us /ˈper.ə.kiːt/

a small parrot with a long tail

papagayo

(Translation of “parakeet” from the Cambridge English-Spanish Dictionary © Cambridge University Press)