Meaning of “spelt” - Learner’s Dictionary

spelt

us uk /spelt/ UK

past of spell

(Definition of “spelt” from the Cambridge Learner’s Dictionary © Cambridge University Press)