Translation of "activist" - English-Turkish dictionary

activist

noun [ C ] uk /ˈæktɪvɪst/ us

someone who tries to cause social or political change

sosyal ve siyasi değişikliğin olmasına çabalayan kişi
a political activist
activism noun [ U ]

politik durumları değiştirmek için ortalığı ayağa kaldırma

(Translation of “activist” from the Cambridge Learner’s Dictionary English-Turkish © Cambridge University Press)