Translation of "Adam's apple" - English-Turkish dictionary

Adam's apple

noun [ C ] uk /ˌædəmzˈæpl/ us

the lump in a man's throat that you can see moving up and down when he speaks or swallows

Adem elması, erkek boğazında konuşurken inip çıktığı görülebilen kıkırdak gırtlak çıkıntısı, hançere

(Translation of “Adam's apple” from the Cambridge Learner’s Dictionary English-Turkish © Cambridge University Press)