Translation of "astronomy" - English-Turkish dictionary

astronomy

noun [ U ] uk /əˈstrɒnəmi/ us

the scientific study of stars and planets

gökbilimi, yıldızların ve gezegenlerin bilimsel çalışması, astronomi
astronomer noun [ C ]

a scientist who studies astronomy

gök cisimlerini bilimsel olarak çalışan bilim adamı

(Translation of “astronomy” from the Cambridge Learner’s Dictionary English-Turkish © Cambridge University Press)