Translation of "bluster" - English-Turkish dictionary

bluster

verb [ I, T ] uk /ˈblʌstər/ us

to speak in a loud and angry way, often with little effect

gürültü etmek, ağız dalaşı yapmak, homurdanarak konuşmak, belli belirsiz söylemek
bluster noun [ U ]

bağırıp çağırma

(Translation of “bluster” from the Cambridge Learner’s Dictionary English-Turkish © Cambridge University Press)