Translation of "bone" - English-Turkish dictionary

bone

verb [ T ] uk /bəʊn/ us

to remove the bones from meat or fish

kılçıklarını ayıklamak, kemiklerini ayırmak, temizlemek

(Translation of “bone verb” from the Cambridge Learner’s Dictionary English-Turkish © Cambridge University Press)