Translation of "break ranks" - English-Turkish dictionary

break ranks

to publicly show that you disagree with a group that you belong to

ait olduğu grupla uyuşmadığını ilan etmek; genel teamüllere aykırı hareket etmek; hiyerarşiye karşı çıkmak

(Translation of “break ranks” from the Cambridge Learner’s Dictionary English-Turkish © Cambridge University Press)