Translation of "centerpiece" - English-Turkish dictionary

centerpiece

noun [ C ] uk /ˈsentəpiːs/ us

US spelling of centrepiece

bir şeyin en önemli bölümü, orta süsü, masa ortasına konulan dekoratif süs

(Translation of “centerpiece” from the Cambridge Learner’s Dictionary English-Turkish © Cambridge University Press)