Translation of "clank" - English-Turkish dictionary

clank

verb [ I ] uk /klæŋk/ us

If metal objects clank, they make a low noise when they hit each other.

şıngırdamak, metal nesnelerin temasında çıkan düşük yoğunlukta metal sesi
The bracelets on her arm clanked as she moved.
clank noun [ C ]

metal cisimlerin birbirine çarptığında çıkardıkları ses

(Translation of “clank” from the Cambridge Learner’s Dictionary English-Turkish © Cambridge University Press)