Translation of "evangelical" - English-Turkish dictionary

evangelical

adjective uk /ˌiːvænˈdʒelɪkəl/ us

Evangelical Christians believe that faith in Jesus Christ and studying the Bible are more important than religious ceremonies.

Hz. İsa'ya itikât ve İncil'in çalışılmasının dini törenlerden daha önemli olduğuna inanan Evangelist Hıristiyanların inancını benimseyen

(Translation of “evangelical” from the Cambridge Learner’s Dictionary English-Turkish © Cambridge University Press)