Translation of "Freecycle" - English-Turkish dictionary

Freecycle

verb [ I, T ] uk /ˈfriːsaɪkl/ us
freecycle

to use a local Freecycle email group to give away things that you do not want now

fazla şeyleri vermek için bölgesel serbest dolaşım e-posta grubunu kullanmak
freecycler noun [ C ]

İhtiyacınız olmayan şeyleri verebileceğiniz kişilere ulaştığınız bir internet gurubu

(Translation of “Freecycle” from the Cambridge Learner’s Dictionary English-Turkish © Cambridge University Press)