Translation of "glee" - English-Turkish dictionary

glee

noun [ U ] uk /ɡliː/ us

a feeling of great happiness, usually because of your good luck or someone else's bad luck

başkalarının kötü şansı veya iyi şansından dolayı duyulan büyük mutluluk, sevinç
Rosa began laughing with glee.
gleeful adjective

neşeli
gleefully adverb

neşeli bir şekilde

(Translation of “glee” from the Cambridge Learner’s Dictionary English-Turkish © Cambridge University Press)